ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรม

อบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 22 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงเทพฯ

อบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 22 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงเทพฯ

สำนักการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ
สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
จัดอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด
"Chelation Therapy” ครั้งที่ 15

สำนักการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
จัดอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด "Chelation Therapy” ครั้งที่ 14

Introduction to Chelation Therapy At UDON

การสัมมนาคีเลชั่นบำบัดครั้งที่ 13
ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

1 | 2 »

ข่าวน่าสนใจ - วงการแพทย์

เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับแพทย์ และนำเสนอต่อกรรมการในที่ประชุมใหญ่สมาคมฯ

IV EDTA vs Suppository EDTA
By คอลัมน์ นานาสาระ : CMAT Guru

โดย ร.ต.ต.นพ.อัญวุฒิ ช่วยวงษ์ญาติ

cr : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

2 มิถุนาคม 2556 
โดย นายแพทย์บัญชาแดงเนียม 
ดร.นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย

30 มิถุนายน 2556
แขกรับเชิญในตอนนี้...นพ.ชัชดนัย มุสิกไชย
โดย ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
ในรายการ "คนไม่อยากแก่" ทางช่อง Health Plus Channel

(ข่าวช่อง 5) ข่าวดีงานวิจัยรองรับ "คีเลชั่นบำบัด" ใช้รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้

นักวิจัย เปิดเผยผลการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคีเลชั่นบำบัดแล้ว

แพทย์นักวิจัยต่างชาติแถลง หลังวิจัยนานกว่า 9 ปี ยอมรับ “คีเลชั่น” ปลอดภัย ให้ประโยชน์ ใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยได้จริง !