งานอบรม คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 22

Document Download


กองการแพทย์ทางเลือกฯ กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับ สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

จัดอบรมวิชาการประจำปีเรื่อง คีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 22


ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม
ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566

 Continuing Medicine Education: CME = 21 หน่วยกิตชั่วโมง 

วิธีการชำระเงิน

 1.โอนเงินผ่านบัญชี ชื่อบัญชี   “งานประชุมวิชาการสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย” เลขที่บัญชี 579-0-05543-5 / ธนาคารกรุงไทย/ สาขาสำนักงาน ก.พ. (กรุณาแฟกซ์ หรือ Line : Pay-in พร้อมระบุชื่อ -นามสกุล (ผู้ลงทะเบียน)

 2.ชำระเงินโดยผ่านบัตรเครดิต / เดบิต  ออนไลน์ผ่าน Medugate™ System รองรับบัตรเครดิตทั่วโลก VISA,MASTER CARD, JCB, AMEX, UnionPay (ฟรีค่าธรรมเนียม 3.5% ) จ่ายผ่านระบบ 2C2P  พร้อมระบบ SMS แจ้งเตือนงานประชุม 
ที่ medugate.com ชำระได้ทั้ง มือถือ และ PC
เงื่อนไขการลงทะเบียน ...
ผู้เคยลงทะเบียนเรียน CMAT รุ่น 1-21 มาแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการเรียน เช่น ใบประกาศนียบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยัน ก่อนการลงทะเบียน 4,000 บาท.  ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน(ไม่มี VAT) จะออกในนามสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย ลงวันที่ (วันแรกของงาน)  การยกเลิกการลงทะเบียนอาจมีค่าธรรมเนียมตามตารางแนบท้าย *ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินก่อนงานเริ่ม 15 วัน ทุกกรณี  

สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม
ติดต่อสอบถาม : คุณออย ( 086-330-0309)
www.cmat.or.th
Facebook ID : thaicmat
Line ADD : @CMAT
Line Add : @medugate
Link : https://lin.ee/r55TAJ8